Đệ Nhất Cuồng Phi

Đệ Nhất Cuồng Phi

11 Chương 261 Lượt xem
Cô bất ngờ chết đi, sau khi chết xuyên không trở thành người con gái xấu xí phế vật nổi tiếng gần xa của Bắc Nguyệt Quốc.
“Thế nhân ức hiếp ta nhục mạ ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần!”