Tối Cường Binh Vương

Tối Cường Binh Vương

58 Chương 246 Lượt xem
Theo lời hẹn hai năm, nhất đại Binh Vương, vì nước mà chiến, vì dân rút vỏ! Một cậu bé xuất thân nhà thợ săn, với bầu máu nóng, từng bước trở thành Binh Vương thực lực địch cả một nước.