Cổ Đại

16 truyện

Nhất Chiêu Tiên

95 3
Chapter 11 2 tháng trước
Chapter 10 2 tháng trước

Ngự Thiên Thần Đế

400 3
Chapter 91 4 tháng trước
Chapter 90 4 tháng trước

Ta Không Phải Đại Ma Vương

196 3
Chapter 29 4 tháng trước
Chapter 28 2 tháng trước

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

197 4
Chapter 32 4 tháng trước
Chapter 31 4 tháng trước

Bí Mật Của Dạ Tộc

345 3
Chapter 66 3 tháng trước
Chapter 65 3 tháng trước

Cực Vũ Huyền Đế

500 3
Chapter 101 4 tháng trước
Chapter 100 3 tháng trước

Tiên Võ Đế Tôn

838 3
Chapter 119 2 tháng trước
Chapter 118 2 tháng trước