Cổ Đại

16 truyện

Chân Tri Quyển Đạo

24 3
Chapter 3 1 tuần trước
Chapter 2 1 tuần trước

Cửu Thiên

74 3
Chapter 5 2 tháng trước
Chapter 4 1 tuần trước

Ta Không Phải Đại Ma Vương

158 4
Chapter 29 2 tháng trước
Chapter 28 1 tuần trước

Nhất Chiêu Tiên

68 3
Chapter 11 1 tuần trước
Chapter 10 1 tuần trước

Bí Mật Của Dạ Tộc

295 3
Chapter 66 1 tháng trước
Chapter 65 1 tháng trước

Quỷ Bí Chi Chủ

295 4
Chapter 65 1 tháng trước
Chapter 64 1 tháng trước

Cực Vũ Huyền Đế

449 3
Chapter 101 2 tháng trước
Chapter 100 1 tháng trước