Đam Mỹ

3 truyện

Vùng Cấm

31 4
Chapter 2 1 tuần trước
Chapter 1 1 tuần trước

Không ngoan

53 4
Chapter 6 1 tuần trước
Chapter 5 1 tuần trước

Angel x Devil

40 3
Chapter 3 2 tháng trước
Chapter 2 1 tuần trước