Gender Bender

23 truyện

Loli Yakuza

62 4
Chapter 14 1 tuần trước
Chapter 13 1 tuần trước

Itsuwari no Freya

33 4
Chapter 4 2 tháng trước
Chapter 3 2 tháng trước

Tôi Sẽ Trở Thành Nữ Hoàng

47 4
Chapter 9 1 tuần trước
Chapter 8 1 tuần trước

Tái sinh thành hầu gái vô đối

48 3
Chapter 6 1 tuần trước
Chapter 5 1 tuần trước

Khúc bi ca của vua hoa hồng

50 4
Chapter 6 1 tuần trước
Chapter 5 2 tháng trước

The Exploding Girl

50 3
Chapter 8 2 tháng trước
Chapter 7 2 tháng trước

Fantasy World Online

56 4
Chapter 7 1 tuần trước
Chapter 6 1 tuần trước