Gender Bender

23 truyện

VRMMO de Summoner Hajimemashita

74 3
Chapter 7 4 tháng trước
Chapter 6 2 tháng trước

The Exploding Girl

76 4
Chapter 8 4 tháng trước
Chapter 7 4 tháng trước

Fantasy World Online

82 4
Chapter 7 2 tháng trước
Chapter 6 2 tháng trước

Tái sinh thành hầu gái vô đối

73 3
Chapter 6 2 tháng trước
Chapter 5 2 tháng trước

Tôi Sẽ Trở Thành Nữ Hoàng

72 3
Chapter 9 2 tháng trước
Chapter 8 2 tháng trước

Khúc bi ca của vua hoa hồng

75 3
Chapter 6 2 tháng trước
Chapter 5 4 tháng trước

Change (JinYuan)

157 4
Chapter 30 2 tháng trước
Chapter 29 2 tháng trước

Itsuwari no Freya

54 3
Chapter 4 4 tháng trước
Chapter 3 4 tháng trước