Josei

7 truyện

+C: Sword and Cornett

2 3
Chapter 41 1 tuần trước
Chapter 40 1 tuần trước

Gaitou Alice

111 3
Chapter 18 2 tháng trước
Chapter 17 2 tháng trước

Sekai de Ichiban Warui Majo

90 4
Chapter 14 1 tuần trước
Chapter 13 1 tuần trước

Worldend: Debugger

82 3
Chapter 16 1 tuần trước
Chapter 15 2 tháng trước

Shy

61 4
Chapter 5 1 tuần trước
Chapter 4 1 tuần trước

Fire Emblem If: Crown of Nibelung

34 4
Chapter 2 2 tháng trước
Chapter 1 2 tháng trước

Thư Viện Đại Chiến

31 4
Chapter 2 2 tháng trước
Chapter 1 2 tháng trước