Mature

57 truyện

Người Nhện Bất Đắc Dĩ

66 4
Chapter 10 2 tháng trước
Chapter 9 2 tháng trước

Con Đường Bá Vương

51 3
Chapter 4 2 tháng trước
Chapter 3 2 tháng trước

John Wick

87 3
Chapter 8 2 tháng trước
Chapter 7 2 tháng trước

Nidome No Yuusha

72 4
Chapter 11 2 tháng trước
Chapter 10 2 tháng trước

Hotel Tantei Doll

30 3
Chapter 1 2 tháng trước

LIttLE 13

64 3
Chapter 12 4 tháng trước
Chapter 11 2 tháng trước

Nightmare Funk

59 4
Chapter 8 4 tháng trước
Chapter 7 4 tháng trước