Mecha

11 truyện

Gundam Legacy

31 4
Chapter 2 2 tháng trước
Chapter 1 2 tháng trước

Thiên Ngoại Giang Hồ

50 4
Chapter 6 1 tuần trước
Chapter 5 1 tuần trước

Itsuka Kamen wo Nugu Tame ni

29 4
Chapter 2 1 tuần trước
Chapter 1 2 tháng trước

Heart Gear

55 4
Chapter 6 1 tuần trước
Chapter 5 1 tuần trước

Girls' Frontline

93 3
Chapter 13 2 tháng trước
Chapter 12 2 tháng trước