Seinen

115 truyện

Sát thủ và Già gân

19 3
Chapter 2 1 tuần trước
Chapter 1 1 tuần trước

Monster No Goshujin-Sama

29 4
Chapter 7 2 tháng trước
Chapter 6 2 tháng trước

Chức Nghiệp Vô Năng

33 3
Chapter 4 1 tuần trước
Chapter 3 1 tuần trước

Trở Lại Thời Kì Đồ Đá

21 4
Chapter 2 1 tuần trước
Chapter 1 1 tuần trước