Trinh Thám

13 truyện

Nước mắt của chúa : Kill logger

132 3
Chapter 15 2 tháng trước
Chapter 14 2 tháng trước

Bạo Lực Trung Độc

93 4
Chapter 9 2 tháng trước
Chapter 8 2 tháng trước

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

80 3
Chapter 5 2 tháng trước
Chapter 4 4 tháng trước

Makui No Risou

74 4
Chapter 5 2 tháng trước
Chapter 4 2 tháng trước

Nhật Kí Tương Lai

348 4
Chapter 64 4 tháng trước
Chapter 63 4 tháng trước

Monster - Naoki Urasawa

134 4
Chapter 14 2 tháng trước
Chapter 13 2 tháng trước