Trinh Thám

13 truyện

Shin Kurosagi - Con Diệc Đen 2

449 3
Chapter 175 1 tuần trước
Chapter 174 1 tuần trước

Nước mắt của chúa : Kill logger

96 3
Chapter 15 1 tuần trước
Chapter 14 1 tuần trước

Liên Thành Quyết

187 3
Chapter 50 1 tháng trước
Chapter 49 1 tháng trước

Operation S.I.N. - Chiến dịch S.I.N.

46 4
Chapter 5 1 tuần trước
Chapter 4 2 tháng trước

Nhật Kí Tương Lai

296 4
Chapter 64 2 tháng trước
Chapter 63 2 tháng trước

Monster - Naoki Urasawa

93 4
Chapter 14 1 tuần trước
Chapter 13 1 tuần trước

Bạo Lực Trung Độc

62 4
Chapter 9 1 tuần trước
Chapter 8 1 tuần trước